Loading...

Ilmateade. Lõuna-Khorāsān. Iraan


Vali piirkond.

Ḩasan Mollā
Havījān
Ḩojjatābād
Ḩoseynābād - 2
Ḩowẕ-e Qal`eh Khūneh
Īgvīnābād
Ishkaftān
Jamāiāi
Kadkhodā
Kalai
Kalāt-e Now
Kalāteh `Abbās
Kalāteh Bachāgān
Kalāteh Bāghuk
Kalāteh Jārūd
Kalāteh Saida
Kalāteh Vand
Kalāteh-ye `Abbās
Kalāteh-ye `Alī `Abbās
Kalāteh-ye `Alī Ḩasan - 2
Kalāteh-ye `Alī Ḩeydar
Kalāteh-ye `Alī Moḩammad - 2
Kalāteh-ye `Alījān
Kalāteh-ye `Alīreẕā
Kalāteh-ye Aḩmad - 2
Kalāteh-ye Ākhvond
Kalāteh-ye Āqā Moḩammad
Kalāteh-ye Bālā
Kalāteh-ye Band-e `Olyā
Kalāteh-ye Chāh Rīv
Kalāteh-ye Dārūgheh
Kalāteh-ye Daudau
Kalāteh-ye Dīsk
Kalāteh-ye Gholām-e Āsīābān
Kalāteh-ye Ḩājj
Kalāteh-ye Ḩājjī Beyg
Kalāteh-ye Ḩājjī Mīr Moḩammad `Al
Kalāteh-ye Ḩājjī Moḩammad Moḩsen
Kalāteh-ye Ḩasan Beyg
Kalāteh-ye Kanaui
Kalāteh-ye Karbalā’ī `Abbās
Kalāteh-ye Karbalā’ī Ḩasan
Kalāteh-ye Kenāyat
Kalāteh-ye Khān
Kalāteh-ye Masalatun
Kalāteh-ye Mīr `Abbās
Kalāteh-ye Mīr Jān
Kalāteh-ye Mīrzā Ḩasan-e Kermān
Kalāteh-ye Moḩammad `Al
Kalāteh-ye Moḩammad Zamān
Kalāteh-ye Ne`mat
Kalāteh-ye Now Deh
Kalāteh-ye Nowk
Kalāteh-ye Pehaui
Kalāteh-ye Rabī`
Kalāteh-ye Rajab `Alī Ḩabīb
Kalāteh-ye Sabz
Kalāteh-ye Seyyed - 2
Kalāteh-ye Sheykh `Al
Kalāteh-ye Shūr
Kalāteh-ye Zarchang
Kalāteh-ye Zeyn ol `Ābedīn Kāsij
Kausistun
Kaz Keshīdeh
Khāk
Khūnīk
Khūr-e Sarhang
Khusīn
Kūhbāz
Kul-e Sīnu
Kūrīsh
Mādar Khvordeh
Maḩmūdābād
Māhūk
Māma Nashīn
Manau
Mangu
Māseh Qanat
Mazār-e Astarābād
Mazār-e Khrājeh Balanjīr
Mīr `Abbās
Mīr Jān
Mīr Maḩmūd
Mīrābād
Mīrzā Aşghar
Moḩammadābād
Morghūk
Musāvi
Najau
Nākū
Nau`qeh Khvājeh `Al
Ney Sūkhteh
Now Deh - 2
Nūghandar
Olang-e Sar Sīmech
Pa Ārg
Pādil Qauz
Qal`eh Jangalū
Qal`eh-ye Sheykh Moşţafá
Qandāb
Qāsemābād - 2
Rāvash
Rāyak
Rāz
Robāţ-e Āsaf
Robāţ-e Mūreshq
Rūd-e Aḩmad
Sa`īdābād
Salmangūn
Sang-e Ātesh
Sang-e Bālīdeh
Sang-e Neveshteh
Sar Chāh
Sar Dasht
Sar Kār
Sar Pīr
Sar-e Qabrestān
Sarji
Sātil Mish
Shaghālān
Shāhīk
Shatu Khūn
Shīr Mahanj
Shīr Morgh
Shūr